Visie op fokken

Een nestje fokken doe ik niet zomaar. Het kost heel veel tijd en moeite. Ik fok om in mijn eigen pups te voorzien én om iets voor het ras te betekenen. Eens in de 3 á 4 jaar hoop ik dus een nestje te fokken. Dit is mijn visie.

Waarom fokken?

De Wetterhoun is een ras dat in zwaar weer zit vanwege de kleine populatie. Er is een pakket aan maatregelen nodig om de Wetterhoun –Nederlands levend erfgoed!– te behouden. Een van de maatregelen is eenmalige nesten stimuleren. Hier ben ik groot voorstander van. Het komt de diversiteit ten goede en ik vind qua belasting een nest per teef genoeg. Een andere maatregel is ‘mean kinship’. Dat is de gemiddelde verwantschap van een hond met de populatie. Hoe meer verwant, hoe minder de hond bijdraagt aan de diversiteit. Uit analyse is gebleken dat de lijn waar Wiep, mijn stammoeder, uit komt nog weinig gebruikt is. Tenslotte is outcross een maatregel, het inkruisen van andere rassen om zo nieuwe ‘founders’ toe te voegen aan de populatie. Ik kan mij vinden in de maatregel, maar op dit front ben ik geen pionier. Dit heeft vooral te maken met raskeuze; mijn collega-fokkers en ik zijn het niet zo eens en de meeste stemmen gelden in een vereniging. Vooralsnog kies ik daarom voor combinaties met 100% zuivere Wetterhounen, en dat past goed in het fokbeleidsplan van de rasvereniging waarin percentages te produceren raszuivere en outcross nesten zijn vastgelegd.

Hoe fokken?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Het ras had te maken met Severe Combined Immune Deficiency (SCID) maar sinds de genmarker bekend is, is dit onder controle. Een HD-screening is verplicht, en standaard laat ik ook ED-foto’s maken. Daarbij laat ik aanvullende onderzoeken uitvoeren indien nodig of door mij gewenst. Vanzelfsprekend volg ik het advies op van de fokadviescommissie van de rasvereniging. Na mijn zorgvuldige selectie (inteelt, gezondheid, rastypisch uiterlijk, jachteigenschappen) kijken zij nog eens goed naar de combinatie reu-teef voor wat betreft gezondheid en inteelt. Ik fok dus alleen langs de officiële weg. Dit is m.i. de enige wijze om dit mooie ras te behouden. Fokken zonder stamboom komt (te) veel voor, maar vind ik vooral een kwalijke zaak bij deze kleine populatie omdat het niets bijdraagt aan het ras. Verder zie ik mijn teef graag eerst volwassen en stabiel voordat ze een nest krijgt, en het blijft bij een nest zoals ik al schreef. Het welzijn en de gezondheid van mijn hond(en) staan voor mij voorop. Ik ben een mens met verstand en moet de juiste keuzes maken voor mijn hond.

Samengevat komt het erop neer dat ik me conformeer aan de regels van de Raad van Beheer en de rasvereniging NVSW, en dat mijn uitgangspunten nog iets strenger zijn.

Belangrijkste elementen in de puppentijd zijn voor mij rust, reinheid en regelmaat. Vanaf het allereerste begin volg ik de natuur. De moederhond weet prima wat ze moet doen en heeft (bijna) geen hulp van mij nodig als het om opvoeden gaat. Dus als de pups honger hebben, krijgen ze eten, als ze willen slapen, is er rust in huis. En dan bedoel ik ook echt rust: geen onnodige geluiden en ook niet toch even aaien, hoe aantrekkelijk ook. De eerste drie weken komt er ook geen bezoek. Daarna zijn pupkopers op afspraak uiteraard welkom! Deze aanpak vind ik belangrijk voor de groei, voor het vertrouwen in de moeder en het vertrouwen in de mens. Om aan te geven hoe belangrijk rust is: het is aangetoond dat honden die in het nest te weinig rust hebben gehad, later gedragsproblemen kunnen krijgen. Rust is dus van belang!

Wetterhounen voor het plezier

Mijn Wetterhounen zijn onderdeel van het gezin. Ik beschouw ze als mijn kinderen, ze worden verwend op zijn tijd, maar ik blijf ze behandelen als honden. Omdat het jachthonden zijn, vind ik het ook belangrijk om hun jachtkwaliteiten te behouden en verder te ontwikkelen. Daarom doe ik jachttraining en zweetwerk met ze, en gaan ze mee op jacht. Deze volgorde vind ik van belang: een hond wordt niet herplaatst als deze niet voldoet in de jacht!

De eerste acht weken

De eerste acht weken zijn de pups bij mij. Ze groeien op in mijn huiskamer. Vanaf dag 3 begin ik al met geuren inprenten van wild. Daarnaast doe ik in de eerste 2 weken met elke pup Early Neurological Stimulation, 5 stimulatie-oefeningen. Uit onderzoek blijkt dat honden die dit als pup hebben ondergaan verbeterde cardiovasculaire prestaties hebben, een sterkere hartslag hebben en sterkere bijnieren, stressbestendiger zijn en een grotere weerstand tegen ziekten hebben. Voor meer info zie HIER de uitleg van Breeding Better Dogs.

Vanaf ca. drie weken begint het socialiseren en de jachttraining. Wat ik de pups meegeef, is onderdeel zijn van een gezin, met de bijbehorende gewone dagelijkse gebeurtenissen, voorwerpen, geluiden en geuren, en kennismaken met andere mensen, kinderen en honden. De pups zullen ook veel buiten zijn, op het erf, in de tuin of in de wei, en in de laatste weken maak ik uitstapjes met de auto naar diverse locaties. Verder laat ik de pups kennismaken met diverse soorten wild en wordt spelenderwijs de jachttraining, het werken met de jachtfluit, wennen aan water en zelfs zwemmen opgestart. De puppyjachttest wordt in week 7 gedaan. Daarna worden de pups en bazen gekoppeld.

Naar de nieuwe baas

De pups worden gechipt, geregistreerd, getiterd (en indien nodig gevaccineerd) en voorzien van stamboom en dierenpaspoort. Nieuwe baasjes krijgen bij het ophalen voer mee voor de eerste dagen. Ook krijgen ze een puppymap mee met informatie. De pups worden verkocht met het standaard koopcontract van de rasvereniging, tegen het door de vereniging vastgestelde tarief.

Geef een reactie